Jak vám může pomoci whistleblowing? 2

Jak vám může pomoci whistleblowing? 2 Jak Vám může pomoci whistleblowing?  Velká část organizací bude muset v tomto roce zavést whistleblowing systém, tj. systém pro řešení oznámení protiprávního jednání. Jeho zavedení přitom není vůbec složité a může Vám velmi pomoci.

Jak vám může pomoci whistleblowing?

Jak vám může pomoci whistleblowing? Jak Vám může pomoci whistleblowing?  Velká část organizací bude muset v tomto roce zavést whistleblowing systém, tj. systém pro řešení oznámení protiprávního jednání. Jeho zavedení přitom není vůbec složité a může Vám velmi pomoci. Jak,

Proč chránit whistleblowery?

Whistleblower – o koho jde a proč o něm letos ještě hodně uslyšíme? Whistleblower je v doslovném překladu ten, který zapíská na píšťalku. A to ne při fotbalovém zápase, ale v situaci, kdy je svědkem nekalého jednání v reálném životě. V

Whistleblower – o koho jde a proč o něm letos ještě hodně uslyšíme?

Whistleblower – o koho jde a proč o něm letos ještě hodně uslyšíme? Whistleblower je v doslovném překladu ten, který zapíská na píšťalku. A to ne při fotbalovém zápase, ale v situaci, kdy je svědkem nekalého jednání v reálném životě. V

Rozhovor s HR ředitelkou VÍTKOVICE STEEL: V našem DNA je nenechávat věci být

Rozhovor s HR ředitelkou VÍTKOVICE STEEL: V našem DNA je nenechávat věci být Kateřina Nogolová vplula do vod HR už před téměř 15 lety. Působila v Plzeňském Prazdroji jako HR Manažerka, po té působila na pozici HR Manažerky ve společnosti GE

Jan Sláma: Ochrana whistleblowerů se firmám bohatě vyplatí

Jan Sláma: Ochrana whistleblowerů se firmám bohatě vyplatí Podle aktuálního návrhu zákona o ochraně oznamovatelů vycházejícího z původní směrnice EU musejí všechny firmy nad 25 zaměstnanců zavést vnitřní oznamovací kanál zajišťující ochranu takzvaným whistleblowerům. Ti se budou moct svěřit pověřené osobě s podezřením

Whistleblowing v obcích a územních samosprávách: Co změní nový zákon o ochraně oznamovatelů?

Whistleblowing v obcích a územních samosprávách: Co změní nový zákon o ochraně oznamovatelů? V České republice právě prochází legislativním procesem nový návrh Zákona o ochraně oznamovatelů. Tento zákon by měl naplnit povinnost transponovat nejpozději do 17. prosince 2021 do státní legislativy směrnici Evropského parlamentu a

Jak Vám může pomoci whistleblowing?

Velká část organizací bude muset v tomto roce zavést whistleblowing systém, tj. systém pro řešení oznámení protiprávního jednání. Dle aktuální verze vládního návrhu se má dokonce jednat o všechny společnosti s 25 a více zaměstnanci. Zavedení whistleblowingu přitom není vůbec

Spuštění webu whistle-blowing.cz!

Advokátní kancelář Hrdličková legal a NNTB.cz, největší česká služba na řešení oznámení, spouští web whistle-blowing.cz. Jeho cílem je pomoci všem společnostem a organizacím se zavedením systému pro řešení oznámení, a to rychle, levně a maximálně kvalitně. Velká část know-how a materiálů