Jak vám může pomoci whistleblowing?

Jak Vám může pomoci whistleblowing? 

Velká část organizací bude muset v tomto roce zavést whistleblowing systém, tj. systém pro řešení oznámení protiprávního jednání. Jeho zavedení přitom není vůbec složité a může Vám velmi pomoci. Jak, říkáte si?

  • pomůže ochránit Vaši společnost před tunelováním nebo důsledky protiprávního jednání Vašich pracovníků;
  • přispěje ochraně členů statutárního orgánu před odpovědností za škodu dle insolvenčního zákona;
  • učiní Vaši společnost atraktivnější pro investory a akcionáře;
  • působí preventivně na jednání pracovníků a pomáhá měnit firemní kulturu;
  • předchází úniku nepříjemných informací o problémech mimo společnost, např. do médií;
  • zabraňuje šikaně pracovníků a pomůže Vám tak udržet klíčové členy týmu;
  • umožňuje vyvinit se z trestní odpovědnosti společnosti a managementu.
 

Více o přínosech whistleblowingu a o způsobu, jak tento systém zavést, se dozvíte v připravovaném podcastu, který zveřejním v následujících dnech.

S přípravou nového „zákona o ochraně oznamovatelů“ je tak třeba si uvědomit, proč je potřeba whistleblowery (osoby, které ohlásí porušení nějakých povinností) chránit:

🔉whistleblower nekoná na základě svěřeného úkolu, ale bez své vůle se ocitá situaci, která jej nutí učinit kroky k nápravě; 

🔉whistleblower ze své aktivity neprofituje, naopak podstupuje značná pracovní a osobní rizika; 

🔉whistleblower nemá žádné oprávnění nekalému jednání zabránit, není nadán autoritou.  

Za mě je tedy dobře, že „zákon o ochraně oznamovatelů“ má osoby, které jsou ochotny promluvit o porušování pravidel chránit, protože ochranu potřebují a my jako společnost potřebujeme je.

A jak vidíte whistlebowery Vy? Dejte mi vědět v komentářích! 

Leave a Comment