Velká část organizací bude muset v tomto roce zavést whistleblowing systém, tj. systém pro řešení oznámení protiprávního jednání. Dle aktuální verze vládního návrhu se má dokonce jednat o všechny společnosti s 25 a více zaměstnanci.

Zavedení whistleblowingu přitom není vůbec složité a může Vám velmi pomoci. Jak, říkáte si?

Přínosy whistleblowingu:

  1. Pomůže ochránit Vaši společnost před tunelováním nebo důsledky protiprávního jednání Vašich pracovníků. O takovém jednání většinou pracovníci Vaší společnosti vědí, ale bojí se reakce jejich přímého nadřízeného. Whistleblowing systém Vám tak pomůže překonat tuto komunikační bariéru.
  2. Přispěje ochraně členů statutárního orgánu před odpovědností za škodu dle insolvenčního zákona. Pokud zavedete whistleblowing systém, budete jednat s péčí řádného hospodáře. Navíc se s velkou pravděpodobností dozvíte o problémech vaší společnosti včas.
  3. Učiní Vaši společnost atraktivnější pro investory a akcionáře. Budou mít totiž větší jistotu, že se ve Vaší společnosti nenachází kostlivec ve skříni. Tím může být např. třeba šikana pracovníků nebo nadhodnocování aktiv.
  4. Působí preventivně na jednání pracovníků a pomáhá měnit firemní kulturu. Pokud budou menší i větší problémy rychle a efektivně řešeny přes oznamovací systém, budou pracovníci motivováni jednat ku prospěchu Vaší společnosti. Střety zájmů potom nebudou tak časté.
  5. Předchází úniku nepříjemných informací o problémech mimo společnost, např. do médií. Pokud totiž budou mít pracovníci Vaší společnosti důvěru ve fungování oznamovacího systému a v nestranné a účinné vyšetření jejich oznámení, nebudou muset sdílet svá zjištěné s médii.
  6. Zabraňuje šikaně pracovníků a pomůže Vám tak udržet klíčové členy týmu. Bohužel stále někdy dochází k tomu, že úspěšnější není ten, jehož práce má pro společnost největší hodnotu, ale například ten, který mimo zraky vedení takové pracovníky přinutí odejít. Díky oznamovacímu systému budete moci tyto situace, které Vaši společnost zásadně poškozují, řešit již v zárodku.
  7. Umožňuje vyvinit se z trestní odpovědnosti společnosti a managementu. Pokud nastavíte oznamovací systém, který bude předcházet protiprávnímu jednání nejen na papíře, ale i ve skutečnosti, je mnohem větší šance, že za jednání svých podřízených (v rozporu s Vašimi pokyny) nebudete odpovědni.

Více o přínosech whistleblowingu a o způsobu, jak tento systém zavést, se dozvíte v připravovaném podcastu, který zveřejním v následujících dnech na adrese https://nakafispravnikem.buzzsprout.com a na svém LinkedIn.

Jak na to?

Zajímá Vás, jak nastavit oznamovací systém? Přejděte na stránku Jak nastavit oznamovací systém.

Leave a Comment