Vítejte na webu České whistleblowing asociace

Česká Whistleblowing Asociace je dobrovolným, nezávislým, nevládním zájmovým sdružením právnických a fyzických osob. Základním posláním asociace je poskytování obecně prospěšných služeb především v oblasti whistleblowingu a ochrany oznamovatelů.

Klára Hrdličková, předsedkyně

Klára Hrdličková se zaměřuje se zejména na právo duševního vlastnictví, compliance (včetně whistleblowingu) a právo informačních technologií. Právo vystudovala na Karlově univerzitě v Praze a na University of South Wales v UK. O whistleblowing pravidelně přednáší, mimo jiné i pro Beck Akademii. Pracovala v advokátních kancelářích v ČR i UK a roce 2020 založila advokátní kancelář Gali legal.

Bohuslav Lichnovský, člen představenstva

Bohuslav Lichnovský se zaměřuje zejména na právo informačních technologií a compliance (včetně whistleblowingu). Právo vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně a na University of London v UK. Připravuje dokumentaci pro whistleblowing projekty, například i pro NNTB.cz. Pracoval v advokátní kanceláři Rowan legal a v roce 2021 se připojil do advokátní kanceláře Gali legal.

Jan Sláma, člen představenstva

Jan Sláma je se věnuje již několik let podnikání se společenským přesahem. V roce 2017 spoluzaložil whistleblowingovou platformu NNTB.cz, která pomáhá odhalovat neetické jednání a chránit oznamovatele více než dvěma tisícům organizací po celém světě. Pravidelně přednáší na akcích o Compliance, HR i Firemní kultuře a usiluje o pozitivní změnu ve vnímání whistleblowingu českou veřejností.

David Špunar, člen představenstva

David Špunar se věnuje několik let podnikání. V roce 2017 spoluzaložil whistleblowingovou platformu NNTB.cz, která pomáhá odhalovat neetické jednání a chránit oznamovatele více než dvěma tisícům organizací po celém světě. Zaměřuje se na rozšířování whistleblowingu do zahraničí od Spojených států přes Mexiko až po Jihoafrickou republiku.